Nij Frysk Hânwurdboek

19-01-2009 - Hjoed is de dei dat It Frysk Hânwurdboek oanbean wurdt oan minister Plasterk (Underwiis, Kultuer en Wittenskip). Dit wurdboek is in koproduksje fan de Fryske Akademy en de Afûk.

Lês it folsleine berjocht

Teiwaar

13-01-2009 - It wie sa moai. Goed iis, moai waar. It is no al oardel dei teiwaar. Pyt Paulusma hat it der oer dat it wer frieze sil. Ik hoopje dat er gelyk hat. Dit waar freget gewoan om in gedichtsje...

Lês it folsleine berjocht

100 jier Alvestêdetocht

02-01-2009 - It is hjoed op 'e kop ôf 100 jier lyn dat de earste Alvestêdetocht ferriden waard. Troch ferskate media wurdt hjir oandacht oan jûn. Fansels wol fansels net efterbliuwe.

Lês it folsleine berjocht