Skûtsjesilen is myn nocht...

18-07-2009 - Elke Fries hat dit sankje grif wolris heard. Hjoed is it wer begûn: it skûtsjesilen fan de SKS (Sintrale Kommisje Skûtsjesilen). Elk jier soargje dizze wedstriden tusken fjirttjin skûtsjes wer foar in spannende striid en prachtige bylden.

Lês it folsleine berjocht