Nije mooglikheid fan Fansels

23-12-2008 - Fanôf hjoed kinne jo gebrûk meitsje fan in nije mooglikheid dy't Fansels jo oanbiedt. Jo kinne in tekst oant 50 karakters fergees fertale litte.

Lês it folsleine berjocht

Kryst- en nijjierswinsken

09-12-2008 - Fansels wol eltsenien in tige noflike krysttiid en in sûn en lokkich nijjier winskje. Ek yn 2009 wol ik graach jo fertaal- en korreksjewurk fersoargje.

Lês it folsleine berjocht