Anthriscus sylvestris

12-05-2009 - Piipkrûd, plant mei fearfoarmige blêden, holle stâlen en wite blomskermen, dy't foaral yn berms waakst.

Lês it folsleine berjocht

Sollisitearje

11-05-2009 - As jo sollisitearje is it fan it grutste belang dat jo flaterfrij skriuwe. Wat as it in Fryske fakatuere oanbelanget by in bedriuw wêr't Frysk fiertaal is en in meiwurker frege wurdt dy't út 'e fuotten kin mei it brûken fan it Nederlânsk én it Frysk? Mei in Fryske sollisitaasjebrief, of miskien wol in twatalige, sille jo der wis en seker útspringe.

Lês it folsleine berjocht

Twitterje

06-05-2009 - Twitter is in ynternettsjinst wêrby brûkers koarte berjochtsjes (140 karakters) publisearje. Dizze manier fan kommunisearjen is oerwaaid út Amearika. De namme Twitter komt fan it Ingelske wurd 'twitter', wat getsjotter of getsjetter betsjut. It logo fan Twitter is dan ek in lyts fûgeltsje.

Lês it folsleine berjocht