Skûtsjes

29-07-2010 - Elk jier rûn de tiid fan it skûtsjesilen tink ik mear as gewoanwei oan myn foarâlden. Benammen oan ús oerbeppe, dy’t by ús thús altyd ‘Beppe fan ‘t skip’ neamd waard en oan ús beppe Wopkje, de beppe dêr’t ik nei ferneamd bin. Sy is berne op in skûtsje. Yn dy tiid wie skûtsjesilen wol wat oars as no.

Lês it folsleine berjocht

Simmer!

01-07-2010 - Op de thússide fan dizze webside stiet dat ik regelmjittich skriuwe sil oer myn dwaan en litten, Fryslân en de Fryske taal. Yn 'e moannen maaie en juny bin ik dêr, troch in gearrin fan omstannichheden, net oan ta kaam. Yntusken buorrelt Fryslân al fan de aktiviteiten en is útroppen ta de moaiste provinsje fan Nederlân. Dat komt ûnder oare mei troch de folgjende wichtige eveneminten.

Lês it folsleine berjocht