Roubrieven

De korrespondinsje rûn in stjergefal is hiel persoanlik en komt tige ticht by minsken. Yn dizze yngripende tiden is it weardefol dat jo jo uterje kinne yn de taal dy't it tichtst by jo hert leit.

Fansels wol jo graach helpe mei it yn it Frysk oersetten of korrizjearjen fan jo kaart, advertinsje, gedicht of taspraak.
Foar ynformaasje of in frijbliuwende offerte kinne jo kontakt mei Fansels opnimme.