Troukaarten

By in brulloft hearre útnûgingen. Sa'n persoanlik barren yn jo libben freget om de taal fan jo hert. Wolle jo de tekst op jo útnûging yn it Frysk en witte jo net goed hoe't jo dit oanpakke kinne? Meitsje sels in Nederlânske tekst en lit dizze oersette, of lit jo Fryske tekst neisjen troch Fansels.

Ek foar in persoanlik troch jo makke gedicht of taspraak yn it Nederlânsk of it Frysk, kinne jo foar oersetten of korrizjearjen by Fansels terjochte. Jo kinne hjirta ynformaasje of in frijbliuwende offerte oanfreegje.