Kievitseieren rapen (Ljipaaisykje)

27-02-2009 - Vanaf 1 maart aanstaande begint het 'ljipaaisykjen' weer. Dinsdag 24 februari is besloten door de rechtbank in Leeuwarden dat het meenemen van eieren toegestaan is als er een sms-registratiesysteem wordt gebruikt.

De vinder van een ei moet volgens dit systeem in 'aaisikerspas' (eierzoekpas) hebben en bij het vinden van een ei een sms sturen, zodat bijgehouden kan worden hoeveel eieren er al gevonden zijn. Jaarlijks mogen maximaal 6.431 kievitseieren worden meegenomen.

In juni oordeelde de Raad van State dat het meenemen van de kievitseieren tussen 2003 en 2007 onrechtmatig was. De provincie Fryslân, de enige Europese regio waar nog kievitseieren worden gezocht, bleek onvoldoende gedaan te hebben om er voor te zorgen dat men het maximum aantal van 6.431 eieren niet zou overschrijden.

Op 15 januari vorig jaar gaf de provincie een nieuwe ontheffing af van de Europese vogelrichtlijn. Dit betekende dat de 6.500 leden van de vogelwacht tot en met 2012 eieren mochten rapen. De uitspraak van de Raad van State over de eerder afgegeven ontheffing verplichtte de provincie tot het instellen van een systeem om te controleren of er niet te veel eieren meegenomen zouden worden.

De Faunabescherming, die al sinds 1976 strijdt tegen het rapen van kievitseieren, heeft dit besluit bij de rechter aangevochten, omdat het niet een waterdicht systeem zou zijn. Deze oordeelde dat de 6.500 leden van de vogelwacht vanaf 1 maart eieren mogen rapen. De rechter wijst erop dat er geen enkel systeem waterdicht is en vindt het nu ingevoerde systeem goed genoeg.

Voorstanders van het behoud van de traditie stellen dat het eieren rapen niet schadelijk is voor de populatie omdat de kievit goed in staat is een tweede legsel te produceren. Bovendien zorgt de eiererraper voor nazorg, de nesten worden gemarkeerd, zodat de boeren de nesten van de weidevogels kunnen sparen bij het maaien. Tegenstanders zeggen dat door het steeds vroeger maaien veel van die tweede legsels verloren gaan.

Vraag is nu: wanneer wordt het eerste kievitsei gevonden en wie brengt het traditiegetrouw naar de Commissaris van de Koningin om de 'Sulveren Ljip' (Zilveren Kievit) in ontvangst te nemen? Vorig jaar werd het eerste kievitsei van Fryslân gevonden op 6 maart.

Een gokje wagen?

U kunt op deze site een gokje wagen. Noteert u als reactie tijd en datum waarop u denkt dat het eerste kievitsei zal worden gevonden.

Lês dizze blog yn it Frysk

Reacties

Wopkje op zondag 1 maart 2009 om 19:18
It earste ljipaai sil tink ik fûn wurde op woansdei 4 maart om 11.30 oere.

D. de Vries op maandag 2 maart 2009 om 14:49
Donderdag 5 maart, 8.30 uur.

Sint Smeding op dinsdag 3 maart 2009 om 09:11
Vrijdag 20 maart om 14:15.

Wopkje op woensdag 4 maart 2009 om 21:59
It blykt wol wer: Ik ha gjin ferstân fan ljippen...
Oaren mear súkses!

Fansels op maandag 9 maart 2009 om 18:22
SCHARNEGOUTUM - Het eerste kievitsei van Friesland is zondagmiddag 8 maart 2009 rond 15.45 uur gevonden bij Scharnegoutum. De vijftigjarige veehouder Tjeerd Beukens vond het op zijn eigen land. De vondst is evenwel niet erkend. Vogelwachtersbond BFVW stelt vast dat niet de juiste procedure is gevolgd.
Lees verder op: http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/regio/article4458410.ece/Eerste_kievitsei_geweigerd

Fansels op dinsdag 10 maart 2009 om 09:23
Het kon natuurlijk niet lang meer duren. Daar was het al!
It koe fansels net lang mear duorje. Dêr wie it al!

TZUM - Vader Wytze en zoon Meinte Meinsma hebben maandagavond rond 18.15 uur het officiële eerste kievitsei van Fryslân gevonden. Ze hebben het ter plaatse, in een stuk land bij Laakwerd, per sms'je aangemeld bij het digitale kievitenregistratiepunt. Het werd direct erkend.

Later op de avond is het ei op het gemeentehuis in Franeker ‘gelotterd' in bijzijn van burgemeester Marian Haveman. Het bleek vers. Dinsdagmiddag wordt het in Leeuwarden aangeboden aan commissaris der koningin John Jorritsma.

Fansels op dinsdag 17 maart 2009 om 09:24
Eerste kievitseieren per gemeente:
http://www.leeuwardercourant.nl/ei/

Laat je reactie achter

Naam:
E-mailadres: (wordt niet weergegeven)
Website:
Bericht: