Spreekwoorden en gezegden

11-02-2009 - Fansels biedt u de mogelijkheid om één keer in de week, op vrijdag, een Fries spreekwoord in uw mailbox te ontvangen.

Sinds 10 februari biedt Fansels u de mogelijkheid een typisch Fries spreekwoord toegestuurd te krijgen. Het spreekwoord wordt letterlijk voor u vertaald en zo mogelijk wordt het Nederlandse spreekwoord vermeld. U kunt zich hiervoor opgeven door middel van het formulier.

Er zijn heel veel Friese spreekwoorden en gezegden. Het leek Fansels leuk dat u kennis kunt maken met de verschillen, de overeenkomsten en de verscheidenheid hiervan.


Bijvoorbeeld:

Leagens hawwe koarte skonkjes


Leugens hebben korte beentjes.

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.


Lês dizze blog yn it Frysk

Reacties

Sint Smeding op donderdag 19 februari 2009
Ik heb me meteen aangemeld!

j.p.eringa op donderdag 13 augustus 2009
wat is het nederlandse spreekwoord voor:
sinne en wille kinne folle tille

Fansels op donderdag 13 augustus 2009
Sin en wille kinne folle tille:

De letterlijke vertaling is: Zin en plezier kunnen veel tillen/dragen.

De betekenis is:
Als je met plezier je werk doet, kun je veel tegenslag verdragen.

Er is vast wel een Nederlands spreekwoord wat daar dichtbij komt. Bij spreekwoorden is dat soms wat lastig.

Siet op maandag 31 mei 2010
Ik soe graach in frysk sprekwurd witte wolle wat te krijen hat mei de takomst.
Wa kin my helpe?

Fansels op donderdag 1 juli 2010
Mei Siet haw ik yntusken maild oer har fraach.

Wopkje

D. de Groot op zaterdag 4 september 2010
Mijn opa (pake) gebruikte vaak twee friesche gezegden:
(ik weet niet zeker, hoe het geschreven moet worden)
Doch dyn plicht en let de ljue rapje.
It is mei sizzen net te dwaen.
>wat is de juiste schrijfwijze?

Wopkje de Jong, Fansels op zondag 5 september 2010
Bedankt voor uw reactie.
U zat er erg dichtbij (dwaen is oude spelling). De goede schrijfwijze van de Friese gezegden is als volgt:
Doch dyn plicht en lit de lju rabje
It is mei sizzen net te dwaan.

Mei freonlike groetnis,
Wopkje

Harry op donderdag 4 november 2010
Wa hie op sa'n strange neiwinter rekkene,
sei it âld wyfke en hja hie mei de Kryst de turf al op.

Harry op donderdag 4 november 2010
It is de boer allike folle oft de ko skyt of de bolle.

Harry op donderdag 4 november 2010
As jo de sleat dimpe wolle,
moatte jo soks net earst
oan de kikkerts freegje.

Harry op donderdag 4 november 2010
De lêste siswize is

Wopkje de Jong, Fansels op donderdag 4 november 2010
Betanke foar de reaksjes!
Hearre wy nochris wat der mei dy lêste siswize is?

Harry op vrijdag 5 november 2010
Hjir komt er: Dizze hinget op myn keamer:

Foar de kofje net e-maile!

Iepie op maandag 8 november 2010
Hoi,
Ik bin op siek nei een spreuk yn't Frysk die te meitsjen hat mei ut berikken fon de leeftiet 50. Ien dit gefol giet ut om us heit.. Is dr yn dy 't ideen hat? Ik kin echt hielendol neat fiene!
Groetnis Iepie.

Harry op vrijdag 12 november 2010
Dit haw ik betocht
Senryu = japans gedicht


de keunst jong bliuwe
oant dyn fyftichste jierdei
dan bliid âld wurdegreet faber meinema op dinsdag 4 januari 2011
nieuwsgierigheid naar deze spreekwoorden

Katrien op vrijdag 4 maart 2011
Wa oer bolken springt mat oer strie net stroffelje

Wopkje de Jong, Fansels op zaterdag 5 maart 2011
Betanke foar jo reaksje.

Eins is it sprekwurd:
Dy't oer in balke springt, moat oer in strie net stroffelje'.
It betsjut: dy't gâns swierrichheden treast west hat, moat net foar in lytse tsjinslach omlizzen gean.

huibert degeling op woensdag 30 maart 2011
Wat is de betekenis/vertaling van : t is mei sizze net te dwan ?

Ik kwam deze spreuk tegen in een filmpje van Jopie Huisman.

mvg

Huibert

Wopkje de Jong, Fansels op donderdag 31 maart 2011
Het spreekwoord 'It is mei sizzen net te dwaan' betekent:
Met praten alleen bereik je niets.
In het Nederlands zou je zeggen 'Geen woorden maar daden'.

goff.d.miedema op dinsdag 11 oktober 2011
Graag een beetje uitleg:
In lange strange winter stimpelt ornaris de kommede maitiid mei kalde winen mei skriele waaksdom

Wopkje de Jong, Fansels op dinsdag 11 oktober 2011
'In lange strange winter stimpelt ornaris de kommende maitiid mei kâlde winen mei skriele waaksdom'.

De uitleg is:
Een lange strenge winter stempelt (bepaalt) gewoonlijk het komende voorjaar met koude winden met niet overvloedige (schriele, schrale) groei.

bijlsma op woensdag 19 oktober 2011
Ik zoek een fries spreekwoord dat neer komt op: in voor en tegenspoed. Ik moet steeds denken aan: yn minnens en sûnens. Maar is dit geef frysk?

Annamarie op donderdag 27 oktober 2011
Wat te tinken fan dizze...

Wachtsje net oant de stoarm foarby is, lear dûnsjen yn ‘e rein.

Lear fan juster, dream fan moarn, mar libje hjoed.

Wopkje de Jong, Fansels op donderdag 27 oktober 2011
Tankewol Bijlsma en Annamarie foar jimme reaksjes.
Mei Bijlsma haw ik yntusken maild.
Annemarie, fan herte betanke foar de tige aardige (nije?) siswizen!

NEL op dinsdag 3 september 2013
was deze week op Terschelling en las op een schuurtje de volgende tekst:
so ast it noms, so kriest et
Hoe zou je dit in het nederlands zeggen?

Wopkje de Jong op vrijdag 6 september 2013
Hallo Nel,
Deze tekst op de schuur is geen Fries, maar Terschellings.
Ik zou het in het Nederlands vertalen als 'zoals je het noemt, zo krijg je het', maar ik kan er ook naast zitten.
Wie weet komt er nog een Terschellinger langs die deze tekst kan verklaren?


puck ruys op dinsdag 12 november 2013
Mijn Friese schoonmoeder zei altijd als onze vakantie voorbij was
"it knyntjes libben is ôfrûne" .
Ik wil dit zo graag op een tegeltje laten graveren, maar ik weet absoluut niet of ik het goed heb geschreven.
Bij voorbaat veel dank! vr.gr. Puck

Wopkje de Jong op dinsdag 12 november 2013
Hallo Puck,
Het antwoord vind je in de mail.

Het gaat om het spreekwoord:
De knyntsjedagen binne (wer) oer/om/foarby.

Paul van Rossum op dinsdag 18 maart 2014
In de hongerwinter 44/45 werd ik met 2 andere Utrechtse kinderen liefdevol opgenomen in een groot gezin met 5 kinderen Ik kwam in Joure terechten ben daar 7 maanden geweest.. De bevrijding door de Canandezen begin april 1945 heb ik uitbundig meegevierd. We moesten wel naar school en het Friese volkslied werd dagelijks gezongen. Een beetje Fries heb ik nog wel uit die tijd overgehouden. Heel bijzonder vond ik dat de Friese bevolking ook met de Canadezen kon praten. Over en weer begrepen ze elkaar. Het was echt voor mij, jochie van negeneneenhalf, onbegrijpelijk. Van Friese spreekwoorden heb ik nooit iets begrepen want in het gezin waar ik in terecht was gekomen sprak iedereen Nederlands.
Daarom ga ik graag op uw aanbod in om elke week een Fries spreekwoord in mijn mailbox te krijgen. Bij voorbaat hartelijk dank. Freonlike groetnis. Paul van Rossum

Wopkje de Jong op woensdag 19 maart 2014
Tige by tige!
Yn 't foaren: graach dien!

Mei hertlike groetnis,
Wopkje

Hilda Pruiksma op maandag 28 juli 2014
Ik heb een dagbesteding voor mensen dementie. We waren bezig met Friese gezegden en daarbij had ik een tegeltje gevonden met de volgende tekst, maar niemand weet wat het betekent, kunt u daar ons bij helpen. De tekst luidt 'It leven is net altyd rys mei rezinen, het is ek wolris grôt mei krôdde'. Hoop op een reactie, vriendelijke groet.

Wopkje de Jong op maandag 28 juli 2014
Hallo Hilda,

'It libben is net altyd rys mei rezinen, it is ek wolris grôt mei krôde', betekent dat geluk en leed elkaar afwisselen in het leven.
Rijst met rozijnen was vroeger een feestmaal, gort met herik, een soort onkruid (http://nl.wikipedia.org/wiki/Herik), was minder feestelijke alledaagse kost. Vandaar de uitdrukking.

Oliver Homan op zaterdag 18 april 2015
Ik wil graag weten of ik de volgende Fryske spreuk goed schrijf:'For de wiin een hurdrider ek In de wiin een hurdrider"?

Tige dank!

Pietsje Zijlstra op maandag 14 september 2015
Ik zei gisteren tegen mijn buurvrouw: 'dan bisto yn âlders hân'. Zij wist niet wat dit betekende en had er ook nog nooit van gehoord. Dit betekent toch dat je dan zeker weet dat het goed is? Ik weet niet of ik het goed heb geschreven.

Wopkje de Jong op woensdag 16 september 2015
It is yndie krekt wat oars as datsto skriuwst, Pietsje. It is net âlders-, mar hâldershân.

It wurdboek jout it folgjende:
'Yn hâldershân bliuwe/sitte/wêze
alle troeven yn 'e hannen hawwe, wat efter de hân hawwe sadat der gjin risiko oan ferbûn is.'

Tank foar dyn berjochtsje!

Bauke Vaatstra op zaterdag 26 november 2016
'It gers komt en giet mei hurde wyn' een oude spreuk van mijn vader, en het komt elk jaar uit.

Wopkje de Jong op maandag 28 november 2016
Tankewol foar jo reaksje Vaatstra, ik bin der bliid mei en heakje him ta oan myn list.

gerke kok op woensdag 25 januari 2017
kinne jow mei sizze hoe it nederlânske sprekwurd:"elk vogeltje zingt zoals het gebekt is"in geef frysk giet
alfêst tige tank

Wopkje de Jong op donderdag 26 januari 2017
It sprekwurd is yn it Frysk:
'Elke fûgel tsjotteret nei't syn bek is'.

Coen op zondag 30 juli 2017
Mijn Oma kende heel wat Friese spreekwoorden.
Waaronder deze voor m'n nichtjes: Kris is mn dotter, jild het ze wol, trouwe wil ze wol, maar een vjent het ze net. Spelling is niet goed uiteraard. Ben benieuwd naar exacte vertaling
Bij voorbaat dank!

Wopkje de Jong op zondag 30 juli 2017
Goedemiddag Coen,
'Kris is myn dochter, jild hat se wol, trouwe wol se wol, mar in fint hat se net.'
Dit spreekwoord is mij niet bekend. Het betekent:
Kris is mijn dochter, geld heeft ze wel, trouwen wil ze wel, maar een vent heeft ze niet.

Coen op maandag 31 juli 2017
Dankjewel Wopkje voor jouw reactie,
Kris begreep ik alleen niet. Is dat een Friese naam of een woord of geen van beide?
Dankjewel!

Wopkje de Jong op vrijdag 4 augustus 2017
Ha Coen,
Doordat 'kreas' als 'kris' gespeld was, stond ik even op het verkeerde been. Ik dacht dat het een voornaam was, maar het is 'kreas', wat 'mooi' of 'knap' betekent.
W.

Coen op donderdag 10 augustus 2017
Dankjewel Wopkje!
Groeten Coen

Jacquie op maandag 20 januari 2020
Ongeveer 10 jaar terug had ik een kennis die in Westfriesland, Andijk, opgegroeid was. Op een zeker moment zegt hij het woord -kreas-. Toen ik vroeg hoe hij aan het woord kwam zei hij dat zijn moeder dat gebruikte. Heel apart...

Wopkje de Jong op vrijdag 24 januari 2020
Wat leuk, Jacquie!
Fries is overal!