Door meer te lezen beter Fries schrijven

23-10-2008 - De eerste woordjes die ik leerde lezen en schrijven op de lagere school, waren van het Friese leesplankje dat begon met 'par-sok-pet'. Het Fries is al lang niet meer de taal waarin je leert lezen, maar is in veel Friese gezinnen nog altijd dé voertaal.

Het valt me regelmatig op hoeveel kinderen en jongeren zich het gemakkelijkst uitdrukken in het Fries, ook al wordt er op school vooral Nederlands gesproken en is er hooguit een paar uur per week aandacht voor de Friese taal in de les. Ik merk ook (bijvoorbeeld op Hyves) dat veel jongeren hun gedachten ook graag in het Fries willen kunnen opschrijven. Dat zij hierbij soms door de fonetische manier van opschrijven schrijffouten maken is onvermijdbaar, maar de wil is er!

Een belangrijk onderdeel van het kunnen schrijven in een taal is het woordbeeld. Op het moment dat je een woord opschrijft zorgt het woordbeeld er voor dat je meteen merkt of een geschreven woord goed is of niet. Dit woordbeeld ontwikkel je door veel te lezen in een taal.

Er bestaat blijkbaar een drempel om Friese boeken te lezen en Friese media te volgen (regionale televisie en Fryske websites). Als er meer Friese boeken gelezen zouden worden door de jeugd, zou de kwaliteit van het Fries dat zij schrijven aanmerkelijk beter worden.

Om je te uiten in het Fries is vaak ook durf nodig. Als je weet dat je niet goed Fries kunt schrijven, kan dit een reden zijn om het ook niet te proberen, bang om fouten te maken. Door regelmatig in aanraking te komen met geschreven Fries ontwikkel en onderhoud je je Friese woordbeeld. Dan kan het Fries voor Friezen juist een gemakkelijkere manier zijn om dingen op te schrijven: in de taal van je hart.

Lês dizze blog yn it Frysk

Reacties

Rixt op vrijdag 24 oktober 2008 om 10:05
Hoi!
Mag ik je Friese woordenboek even lenen?
Groetjes Rixt

Wopkje op vrijdag 24 oktober 2008 om 13:57
Ha Rixt!
Fansels meist dat liene.
Wat faker, wat leaver! :-D
Leafs, Wopkje