Solliciteren

Als u solliciteert is het van het grootste belang dat u foutloos schrijft. Wat als het een Friese vacature betreft bij een bedrijf waar het Fries voertaal is en een medewerker wordt gevraagd die uit de voeten kan met het gebruiken van Nederlands én Fries? Met een Friese sollicitatiebrief, of misschien wel een tweetalige, zult u er vast en zeker uitspringen.

Als u de zaterdagskrant naloopt, komt u steeds vaker advertenties tegen voor banen bij bedrijven waarbij het Fries een belangrijke plaats inneemt. Om op zo'n vaak ook nog in het Fries gestelde advertentie te reageren, ligt het volgens mij erg voor de hand om dit ook in het Fries, of zelfs tweetalig, te doen. U valt zeker in uw voordeel op met een sollicitatiebrief in het Fries. Precies hetzelfde geldt voor uw CV.

Vertrouwt u niet helemaal op uw eigen foutloze Fries, dan kan Fansels u uit de brand helpen. Met het corrigeren, of misschien vertalen, van sollicitatiebrieven heeft Fansels goede ervaringen. U kunt vrijblijvend contact opnemen met Fansels.