Friese website

Hechten uw relaties er waarde aan dat ze in het Fries, hun moedertaal, met u zaken kunnen doen? Heeft u al eens gedacht aan de mogelijkheid uw internetsite naast het Nederlands ook in het Fries aan te bieden?

Websites zijn voor bedrijven en instellingen erg belangrijk. Bijna iedereen heeft tegenwoordig toegang tot het internet en verwacht dat organisaties via het web bereikbaar zijn.

Zeker nu steeds meer bedrijven en voorzieningen in Fryslân zich concentreren in de grotere plaatsen wordt het web steeds waardevoller. Diensten zijn niet langer tijd- of plaatsgebonden en dankzij bijvoorbeeld internetsites, webwinkels, e-mail en chatmogelijkheden ligt ook op het platteland de wereld aan je voeten.

Uw website ook in het Fries

Als u al regelmatig contacten onderhoudt in het Fries, zullen uw relaties het zeker waarderen om ook op uw website de Friese taal tegen te komen. Met een Friese website draagt u actief uit dat het Fries welkom is bij uw bedrijf en stelt u nieuwe en bestaande klanten in staat informatie te raadplegen in hun moedertaal.

Fansels kan u op verschillende manieren helpen bij een Friestalige versie van uw website. Bijvoorbeeld door uw bestaande teksten te vertalen naar correct Fries of uw zelfgeschreven Friese teksten te redigeren. Ook heeft Fansels goede contacten met webbouwers die er voor kunnen zorgen dat uw tweetalige website in de lucht kan en eenvoudig kan worden beheerd. Neemt u gerust vrijblijvend contact op met Fansels.