In goede fisker moat syn tiid fan opheljen witte

Frysk sprekwurd wike 30

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Een goede visser moet zijn tijd van ophalen weten.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Men moet een gunstige gelegenheid niet voorbij laten gaan.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 29 - Frysk sprekwurd wike 31 >