It beart as skuorde klokken

Frysk sprekwurd wike 20

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Het maakt lawaai als gescheurde klokken.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Het harmonieert niet, het klinkt nergens naar.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

< Frysk sprekwurd wike 19 - Frysk sprekwurd wike 21 >