Een twicht

01-08-2010 - ‘Ter gelegenheid van de ‘Moanne fan it Fryske Boek’ (Maand van het Friese Boek’ wordt er een bijzondere gedichtenwedstrijd uitgeschreven. Iedereen die voor 30 september 24.00 uur een twicht (een twittergedicht) publiseert op zijn of haar eigen Twitteraccount doet mee voor de zilveren Twicht, die zal op 2 oktober in Drachten worden uitgereikt. De inhoud, vorm en taalkeuze zijn vrij’.

In de tweets van Omrop Fryslân die ik volg op Twitter, zag ik bovenstaande oproep (citaat) ter gelegenheid van de ‘Moanne fan it Fryske Boek’. Hier kunt u ook de al geplaatste twichten lezen. Klik hier voor de uitgebreide spelregels voor deze wedstrijd. Op Twitter kunt u door #twicht aan te klikken alle berichten met een twicht lezen.

Dit is ‘fansels’ net wat. Als mijn tijd het toelaat, knutsel ik graag wat met verhaaltjes, rijmpjes en gedichtjes, woorden en taal. Vandaag heb ik deze twicht  op Twitter gezet:

it witten ||| de tiden fan in jier | binne as ús libben | ‘k winskje elk wille en tier | ear‘t je ’t witte is ‘t winter. #twicht

(Vertaling: het weten ||| de jaargetijden | zijn net als ons leven | 'k wens iedereen plezier en welvaart | voordat je 't weet is 't winter).

Zelf vind ik het het mooist om binnen de 140 karakters te blijven. In dit geval had ik nog 12 over. Wel heb ik wat zitten spelen met de lay-out. Met 140 karakters zijn er niet zo heel veel mogelijkheden.

Misschien maak ik nog wel een twicht. Tot 1 oktober is er in ieder geval nog tijd genoeg.


Lês dizze blog yn it Frysk

Reacties

Wopkje de Jong, Fansels op maandag 4 oktober 2010 om 11:44
Bron: Moanne fan it Fryske boek 2010:

“Waarom zie ik nooit de man, die | rennend achter zijn hoed aan | laatste treinen mist | met zijn jas doorweekt”

Mei dizze Twicht hat de 19 jierrige Lauranne van Grinsven út Den Bosch de twittergedichtewedstriid wûn. De sjuery, besteande út Asing Walthaus (Ljouwerter Krante), Sjoerd IJbema (Omrop Fryslân) en Jellie Tiemersma (Bibleteekservice Fryslân), oardiele as folget: dizze twicht ropt net allinnich yn 140 tekens in byld op, mar set it byld ek wer op losse skroeven.

Met deze Twicht heeft de 19 jarige Lauranne van Grinsven uit Den Bosch de twittergedichtenwedstrijd gewonnen. De jury, bestaande uit Asing Walthaus (Leeuwarder Krant), Sjoerd IJbema (Omrop Fryslân) en Jellie Tiemersma (Bibliotheekservice Fryslân), oordeelde als volgt: deze twicht roept niet alleen in 140 tekens een beeld op, maar zet het beeld ook weer op losse schroeven.

www.moannefanitfryskeboek.nl