Nieuw Fries Handwoordenboek

19-01-2009 - Vandaag is de dag dat It Frysk Hânwurdboek (Fries Handwoordenboek) aangeboden wordt aan minister Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Dit woordenboek is een coproductie van de Fryske Akademy en de Afûk.

Bovengenoemd woordenboek (met zo 'n 70.000 woorden), waaraan al in de jaren negentig werd begonnen, is een verklarend Fries woordenboek. Alle verklarende omschrijvingen zijn in het Fries gegeven. Het is dus niet een vertalend woordenboek zoals we die voor het Fries al kenden met betekenissen in een andere taal, maar een echt woordenboek zoals de Van Dale dat is voor het Nederlands.

De redactie bestond uit Rienk de Haan en Hindrik Sijens. Pieter Duijff en Frits van der Kuip hebben aanvullend redactiewerk verzorgd en een een intensieve eindredactie.

Dit woordenboek is een logische stap voor de emancipatie van het Fries. De status van een taal wordt verhoogd als er een handwoordenboek is waarin de woorden worden verklaard in dezelfde taal. Voor officiële talen is dit vanzelfsprekend, maar voor minderheidstalen vaak een onmogelijke opgave of een blijvende wens.

Een tweede reden om een eentalig woordenboek te schrijven is meer inhoudelijk en wetenschappelijk. Met behulp van de eigen taal kunnen er beter nuances in de betekenis onder woorden worden gebracht.

Dit woordenboek komt woensdag in de winkel en ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik heb inmiddels ingetekend om zeker te zijn dat ik inderdaad woensdag de trotse bezitter zal zijn van dit voor mij waardevolle boek. In een van mijn volgende bloggen zal ik hieraan nog uitgebreid aandacht schenken.


Lês dizze blog yn it Frysk

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.