Waar komt u vandaan?

30-10-2008 - Als u een beetje moeite doet, is het heel goed mogelijk om aan de hand van de manier waarop mensen Fries spreken, te herkennen uit welke streek van Friesland deze mensen komen.

De vier soorten Fries die op het vaste land van Friesland worden gesproken, zijn de volgende:

  • Het Kleifries (in de Kleistreek)
  • Het Woudfries (in de Friese Wouden)
  • Het Zuidwesthoeks (in de Zuidwesthoek)
  • Het Hindeloopers (Hylpen - Hindeloopen).

Uit het Kleifries en het Woudfries is het Standaardfries ontwikkeld, dat als onderwijs- en bestuurstaal wordt gebruikt.

Omdat Hindeloopen een havenplaats was, is Hylpers een hele speciale taal, met invloeden van het Scandinavisch, Duits en Engels.

Om het nog eens extra ingewikkeld te maken, praten mensen binnen deze vier gebieden ook niet allemaal hetzelfde Fries. De klanken van bijvoorbeeld 'ei' en 'ij' worden op plaatsen binnen zo'n gebied anders uitgesproken. Bijvoorbeeld in de omgeving van Zwaagwesteinde (de Westereen) is de 'ei' zomaar een 'ee': myn ween (mijn wagen). In Drachten spreken mensen 'boartsje' (spelen) uit als 'bjatsje'.

In Friesland wordt ook Stadsfries gesproken, een mengvorm tussen Fries en Nederlands, maar dat moet eigenlijk worden gerekend tot het Nederlands. Op de Waddeneilanden wordt Aasters en Westers (Terschelling) en Schiermonnikoogs of Eilanders gesproken. Ook die talen worden gerekend tot het Nederlands.

U kunt, net als in de rest van Nederland, horen uit welk gedeelte van Friesland de mensen komen.

Lês dizze blog yn it Frysk

Reacties

Hilde op zondag 2 november 2008 om 09:55
Interessant te weten Wopkje! Weer wat geleerd van Friesland. Goede website trouwens. Leuk juh!
Groetjes Hilde