By âlds wie it in grut wûnder dat in ezel prate, no is 't in grut wûnder as in ezel him stilhâldt

Fries spreekwoord week 52

Letterlijke vertaling Fries-Nederlands

Vroeger was het een groot wonder dat een ezel praatte, nu is het een groot wonder als een ezel zwijgt.

Het nieuwe spreekwoord elke vrijdag per e-mail ontvangen?
Aanmelden

Spreekwoord delen

< Fries spreekwoord week 51 - Fries spreekwoord week 01 >