Mannechien mient folmakke te wêzen, wyltst er allinne mar ûnferbetterlik is

Fries spreekwoord week 42

Letterlijke vertaling Fries-Nederlands

Menigeen meent volmaakt te zijn, terwijl hij alleen maar onverbeterlijk is.

Het nieuwe spreekwoord elke vrijdag per e-mail ontvangen?
Aanmelden

Spreekwoord delen

< Fries spreekwoord week 41 - Fries spreekwoord week 43 >