De loft is blau fan dagen

Fries spreekwoord week 19

Letterlijke vertaling Fries-Nederlands

De lucht is blauw van dagen.

Betekenis

Er is nog tijd genoeg.

Betekenis

Morgen is er weer een dag.

Het nieuwe spreekwoord elke vrijdag per e-mail ontvangen?
Aanmelden

Spreekwoord delen

< Fries spreekwoord week 18 - Fries spreekwoord week 20 >