Dy't fan 'e bargen net omwrotten wurde wol, moat fan 'e rûchskerne bliuwe

Fries spreekwoord week 12

Letterlijke vertaling Fries-Nederlands

Wie door de varkens niet wil worden omgewroet, moet van de mestvaalt blijven.

Betekenis

Wie niet wil verongelukken, moet het gevaar mijden.

Het nieuwe spreekwoord elke vrijdag per e-mail ontvangen?
Aanmelden

Spreekwoord delen

< Fries spreekwoord week 11 - Fries spreekwoord week 13 >