Dy't fan 'e bargen net omwrotten wurde wol, moat fan 'e rûchskerne bliuwe

Fries spreekwoord week 10

Letterlijke vertaling Fries-Nederlands

Wie door de varkens niet omgewroet wil worden, moet van de mestvaalt blijven.

Betekenis

Wie niet wil verongelukken, moet het gevaar mijden.

Het nieuwe spreekwoord elke vrijdag per e-mail ontvangen?
Aanmelden

Spreekwoord delen

< Fries spreekwoord week 09 - Fries spreekwoord week 11 >