Men moat de hân net tusken de bast en de beam stekke

Fries spreekwoord week 09

Letterlijke vertaling Fries-Nederlands

Met moet de hand niet tussen de bast en de boom steken.

Betekenis

Men moet zich niet bemoeien met onenigheid tussen man en vrouw.

Het nieuwe spreekwoord elke vrijdag per e-mail ontvangen?
Aanmelden

< Fries spreekwoord week 08 - Fries spreekwoord week 10 >