Omtrint sjit men gjin einfûgels

Frysk sprekwurd wike 46

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Bijna schiet men geen eenden.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Half gedaan is slecht gedaan.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 45 - Frysk sprekwurd wike 47 >