Men komt fierder mei in pûn sjerp as mei in fet jittik

Fries spreekwoord week 01

Letterlijke vertaling Fries-Nederlands

Men komt verder met in pond stroop dan met een vat azijn.

Betekenis

Men wint meer met zachte dan met scherpe woorden, met tact en zachtheid bereik je meer.

Het nieuwe spreekwoord elke vrijdag per e-mail ontvangen?
Aanmelden

Spreekwoord delen

< Fries spreekwoord week 52 - Fries spreekwoord week 02 >